Skip to content
MARSYAS
Leonard
Sháním
lístek - plat za něj dám
třeba k stání
zoufale pobíhám
Vítám kýžený den
šumí dav běží k pódiu blíž
Náhle ožije sen
ze tmy vchází Leonard
Zpívá Leonard, zpívá Leonard

Útok
s pohledem královským
teď už vím to
soupeřit nemá s kým
Z dálky nečitelný
světla ramp tvoří v kuželu stín
Blízký, zranitelný
s křehkým jménem Leonard
básník Leonard, básník Leonard

Střídá pocity v nás
co chce může i poslepu dát
proudí po těle mráz
to jen dýchne Leonard
zpívá Leonard, zpívá Leonard