Skip to content
Jiří Suchý
Nevyplacený blues


Já přilepím si známku na čelo
Razítkem omráčen přestanu vnímat
Vše co mě celý život bolelo
A hned si začnu jinejch věcí všímat
Říkají o mně že jsem listonoš
Že jsem listonoš
A já už tomu věřit začínám

Stejně se jednou stanu holubem
A budu lítat s poštou při měsíci
Picasso neví že mám za lubem
Přebrat mu jeho krásnou holubici
Budem si spolu jako děti
Tak jako děti
Na tichou poštu hrát

V krajině exotických pohlednic
Z mrtvého moře se pak napijem
Pěvecký sbor poštovních úřednic
Bude nám k tomu zpívat requiem

To je mý nevyplacený blues
Nevyplacený blues
Blues který se nevyplácí
To je to moje blues