Informace pro posluchače, kteří se dovolají do studia rádia.

Rozhlasové vysílání programu Oldies radio provozuje První rozhlasová s.r.o. se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, IČ: 25643908, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 57512

 

(dále jen „Správce“).

 

Osobní údaje posluchačů, kteří se dovolali do vysílání, budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

 

Za účelem splnění právní povinnosti uchovávat po dobu 30 dní záznam rozhlasového vysílaní budeme zpracovávat záznam Vašeho telefonického hovoru, který byl zveřejněn v rámci rozhlasového vysílání. V případě, že subjekt údajů ve vysílání uvede další informace obsahující osobní údaje, tyto údaje nebudeme dále zpracovávat ani předávat bez náležitého informování v konkrétních případech.

 

U posluchačů, kteří se dovolají do studia, ale nebudou zapojení do rozhlasového vysílání, nebude hovor zaznamenán. Z důvodu ochrany před šířením nepravdivých informací mohou být u těchto subjektů zpracovávány následující údaje: telefonní číslo a jméno s příjmením (pokud byly sděleny). Jedná se o oprávněný zájem správce, jelikož zejména u podnětů posluchačů je v některých případech nutné ověřit pravdivost sdělených informací.

 

Osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou:

– společností a techniků, zajišťujících provozování rozhlasového vysílání a úschovu záznamů rozhlasového vysílaní,

– moderátorů, kteří se podílejí na tvorbě rozhlasového vysílaní a mají přímý kontakt s volajícími.

 

Kontaktní údaje Správce:
adresa: Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2
tel.:  224 409 111
e-mail: obchod@mms.cz

V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: gdpr@oldiesradio.cz.

 

Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy automatizovaně.

 

Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností První rozhlasová s.r.o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Nedávno hrálo

načítám historii odehraných skladeb...